Better Plants for New Demands is een publiek-privaat onderzoeksprogramma op het gebied van plantaardig uitgangsmateriaal. Het secretariaat van Better Plants for New Demands wordt gevoerd door brancheorganisatie Plantum.

Op dit moment lopen enkele tientallen projecten onder dit programma, die allemaal zijn voortgekomen uit calls van TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Clemens Stolk is door Plantum aangesteld als programmamanager. Zijn belangrijkste taak is het vergroten van het succes en de impact van de toegekende projecten.

In december 2019 is een impact meting van de eerste 48 afgeronde projecten uit de periode 2013 t/m 2018 gepubliceerd.

Download brochure >

Contactgegevens:
Clemens Stolk
tel. 06 - 30 666 009
email c.stolk@betterplants.nl